Jakość sprężonego powietrza - Czyste powietrze dzięki zastosowaniu filtrów

Jakość powietrza jest definiowana zgodnie z  normą DIN Norm ISO 8573-1. W zależności od modelu i filtrów możliwa jest do osiągnięcia klasa 1:3:1.


ISO 8573-1:

  materiały stałe/ kurz*    
  Max. liczba cząstek na m3 z d (μm)     wilgotność **
ciśnieniowy pkt. rosy /
Całkowita zawartość oleju
Klasa
 
≤ 0,1 0,1 <d ≤
0,5
0,5<d ≤
1,0
1,0<d ≤
5,0
μm mg/m3 x=zawartość wody
w g/m3
mg/m3
0 Wyszczególniona zgodnie z zastosowaniem i lepsza od 1
1 - 100 1 0 - - ≤ -70°C ≤ 0,01
2 - 100.000 1.000 10 - - ≤ -40°C ≤ 0,1
3 - - 10.000 500 - - ≤ -20°C ≤ 1,0
4 - - - 1.000 - - ≤ +3°C ≤ 5,0
5 - - - 20.000 - - ≤ +7°C -
6 - - - - 5 5 ≤ +10°C -
7 - - - - 40 10 x ≤ 0,5 -
8 - - - - - - 0,5 ≤ x ≤ 0,5 -
9 - - - - - - 5,0 ≤ x ≤ 10,0 -

*      mierzona wg ISO 8573-4 względnie 8573-2 und 8573-5; warunki referencyjne: 1 bar absolutny, 20°C, 0% r.F.

**     mierzona wg ISO 8573-3; warunki referencyjne: 7 bar ciśnienie robocze, 20°C

 

Suche powietrze dzięki systemowi osuszania mambranowego

Dla niektórych zastosowań wymagane jest powietrze suche. Dzięki użyciu systemu osuszania membranowego firmy Dürr Technik jest to możliwe. Jest on zintegrowany w wygłuszonej obudowy i oferuje dodatkowe zalety:

  • Stałe dostępne ciśnienie przy stałym poziomie suchości sprężonego powietrza – również przy pracy ciągłej
  • Brak przerw na regenerację – przez to ciągłe użytkowanie możliwe nawet przy podłączeniu wielu urządzeń
  • Elastyczność: ciśnieniowy punkt rosy dzięki zastosowaniu odpowiednich dysz jest dopasowany do potrzeb użytkownika. Ciśnieniowy punkt rosy możliwy do osiągnięcia aż do 65K
  • Suche powietrze chroni wrażliwe instrumenty, wymagające ochrony wartości i zapewnia higieniczne warunki. Wyniki pomiarów nie będą zafałszowane.
  • Praktycznie nie wymaga przeglądów, tylko coroczne wymiany filtrów są rekomendowane
  • Oszczędny i wydajny energetycznie
  • Opatentowany zawór ograniczania ciśnienia 

 

Różnorodne warianty

Typ Jakość powietrza Klasa sprężonego powietrza wg ISO 8573-1
SICOLAB 062
bezolejowe

4-x-1
SICOLAB 100 4-x-1
SICOLAB 200 4-x-1
  
SICOLAB 062F
bezolejowe i czyste
1-x-1
SICOLAB 100F 1-x-1
SICOLAB 200F 1-x-1
  
SICOLAB 062M
bezolejowe i suche
4-3-1
SICOLAB 100M 4-4-1 / 4-3-1
SICOLAB 200M 4-5-1 / 4-4-1
  
SICOLAB 062MF
bezolejowe, suche i czyste
1-3-1
SICOLAB 100MF 1-4-1 / 1-3-1
SICOLAB 200MF 1-5-1 / 1-4-1
  
SICOLAB 062MFA      bezolejowe, suche, czyste i bezwonne     1-3-1
SICOLAB 100MFA 1-4-1 / 1-3-1
SICOLAB 200MFA 1-5-1 / 1-4-1

 

Warianty bez osuszacza membranowego
Seryjnie: filtr zasysający do 2 µm
Opcjonalnie: jednostka filtra do 0,01 µm


Warianty z osuszaczem membranowym
Seryjnie: Sinterfilter, 35 µm, filtr zasysający do 2 µm, filtr 3,0 µm
Opcjonalnie: filter 0,01 µm, aktywny filtr węglowy (filtruje zapach i lotne części składowe sprężonego powietrza)

Wskazówka
Filtry muszą być wymianiane jedynie 1x w ciągu roku – dla pełnej mocy, wydajności i utrzymania parametrów.